Meerdere gedaagden, appeltermijn verstreken, toch ontvankelijk in verzet


Eiser in cassatie (X) is samen met Y gedagvaard door verweerster (V). V heeft gevorderd dat X en Y hoofdelijk worden veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag van een geldlening. Tegen X is verstek verleend. Y heeft verweer gevoerd. De rechtbank heeft X en Y hoofdelijk veroordeeld tot betaling. Het hof heeft X niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. Volgens het hof is het tegen X gewezen vonnis een vonnis op tegenspraak, aangezien zijn medegedaagde Y in de procedure in eerste aanleg is…

Verder lezen
Terug naar overzicht