Meerderjarigenbewindvoerder moest eindrekening aan erfgenamen geven


X is ex artikel 1:431 e.v. BW bewindvoerder geweest over het vermogen van zijn tante die in 2003 is overleden. X is tevens benoemd tot executeur. Thans hebben de erfgenamen de kantonrechter verzocht dat X aan hen rekening en verantwoording aflegt over het bewind.

Volgens de kantonrechter was tante door dementie zelf niet in staat om jaarlijks de rekening en verantwoording op te nemen. Aldus volgt uit artikel 1:445 lid 2 BW dat de rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de kantonrechter. Deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht