Meerjarig controleprogramma tot naleving van MRL’s


De naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en de beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, wordt beoordeeld aan de hand van meerjarige controleprogramma’s. Dit is geregeld in artikel 29, lid 2 van Verordening (EG) 396/2005.

In dit verband is een controleprogramma voor 2016, 2017 en 2018 vastgesteld. De lidstaten nemen en analyseren in die jaren monsters van de in bijlage I van Verordening (EU) 595/2015 vermelde combinaties…

Verder lezen
Terug naar overzicht