Meerwaardeclausule en voorkeursrecht geen invloed op verrekening


BW

Hof Leeuwarden heeft bepaald dat bij een verrekening tussen twee ex-echtgenoten van een woning bij echtscheiding niet een geldende meerwaardeclausule en voorkeursrecht in acht hoefden te worden genomen. Volgens het hof hebben die aspecten wellicht wel invloed op de waarde maar in de samenlevingsovereenkomst was bepaald dat partijen bij helfte zouden delen het verschil tussen de verkoopwaarde van het huis en de verkrijgingprijs. De omstandigheid dat bij een verkoop van de woning een deel

van de eventueel te realiseren winst aan een ander zou moeten worden afgestaan, moet daarom volgens het hof buiten beeld blijven. Het hof kijkt dus heel letterlijk naar de tekst van de bepaling.

Hof Leeuwarden 9 maart 2010, nr 200.011.898/01 (LJN BL7937)

Verder lezen
Terug naar overzicht