Meesleepregeling versleept naar box 1 en toch keuze voor keuzevermogen


Nu het de bedoeling van Vermeend is dat de Tweede Kamer dinsdag 1 februari akkoord gaat met het wetsvoorstel Wet IB 2001 beginnen de nota's van wijziging elkaar in hoog tempo op te volgen. Pijnigden wij vorige week nog het hoofd over de maatregel dat in de onderneming gebruikte privé-bestanddelen fictief ondernemingsvermogen zouden worden (IB en Vpb), inmiddels is dit voorstel achterhaald door de vierde nota van wijziging.

In de tweede nota van wijziging werd voorgesteld om het keuzevermogen voor IB-ondernemers te vervangen door een…

Verder lezen