Meeste gemeenten tegen schaliegas


Bijna driekwart van de gemeenten is tegen proefboringen naar schaliegas. Op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten werd een motie aangenomen waarin het VNG-bestuur wordt opgeroepen zich tegen boringen naar schaliegas uit te spreken.

De motie werd ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder. 72 procent van alle gemeenten stemde voor de motie.  

"Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk", zegt burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. "Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we…

Verder lezen
Terug naar overzicht