Meewerken onder voorbehoud van rechten tast die rechten niet aan


Art 3:34 BW; art. 3:55 BW

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs geoordeeld over de situatie dat iemand onder protest en kort samengevat, onder voorbehoud van rechten, heeft meegewerkt aan een levering. De rechtbank oordeelde dat dit niet betekent dat na die levering de betrokken persoon niet meer verder zou mogen gaan met haar poging de koop te vernietigen.
De casus was als volgt: Een dame van 73 jaar (Verkoopster) verkocht een aantal beleggingspanden aan Koper. Vlak voor de levering meldde Verkoopster schriftelijk aan Koper dat de koop vernietigbaar is wegens de geestelijke stoornis van Verkoopster (art. 3:34 BW), subsidiair dwang en bedrog. Verkoopster meldde tevens dat zij daarom de panden niet zal leveren. Koper verweerde zich door te stellen een kort geding te gaan instellen als Verkoopster niet toch levert. Verkoopster gaf vervolgens aan dat ze zal leveren gezien de dreiging van dat kort geding maar dat ze meewerkt onder protest en nadrukkelijke handhaving van het door haar eerder kenbaar gemaakte standpunt.
Het transport vond vervolgens plaats en daarna stelde Verkoopster een procedure in bij de rechtbank tot vernietiging van de koopovereenkomst. Koper verweerde zich door te stellen dat Verkoopster haar recht om vernietiging te vorderen had verwerkt, respectievelijk daar afstand van had gedaan omdat zij de koopovereenkomst
niet buitengerechtelijk had vernietigd en had meegewerkt aan de levering.
De rechtbank gaf Koper geen gelijk en stelde dat krachtens art. 3:49 BW een vernietigbare rechtshandeling kan worden vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring hetzij door een rechterlijke uitspraak en dat degene die een rechtshandeling wenst te vernietigen hierbij de keuze heeft voor welke weg wordt gekozen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht