Melding Activiteitenbesluit tegelijk met omgevingsvergunning en zo nodig verzuimherstel


Op 5 september 2013 is aan [vergunninghouder] van rechtswege omgevingsvergunning gegeven voor het bouwen van een woning met garage en paardenstal te Zweeloo. Bij besluit van 18 maart 2014 hebben B&W van Coevorden, voor zover thans van belang, het door appellant daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard, maar de van rechtswege gegeven vergunning in stand gelaten. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant betoogt onder meer dat de rechtbank niet heeft onderkend dat bij de aanvraag een bedrijfsplan en melding krachtens…

Verder lezen
Terug naar overzicht