Meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties (2002.33.3179)


De meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties wordt uitgebreid. Het demissionaire kabinet heeft onlangs ingestemd met een besluit tot aanwijzing van notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en makelaars in onroerend goed en hun diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Zij moeten contante transacties van meer dan EUR 15.000 en vermoedens van witwassen melden. Een uitzondering wordt gemaakt voor juridische dienstverlening om te voorkomen dat een drempel voor rechtshulp ontstaat. De meldplicht voor advocaten en notarissen richt zich derhalve…

Verder lezen