Melkquotum bij einde pachtovereenkomst accessoir aan eigendom grond (2012.38.2008)


V sluit met P een pachtovereenkomst waarin is opgenomen dat het op het bedrijf rustende melkquotum niet door P is verworven en dat P bij het einde van de overeenkomst het quotum vrij en onbelast zal opleveren aan V. P gebruikt het quotum om niet. De overeenkomst is door de pachtkamer ontbonden. P gaat failliet.
V vordert in kort geding van de curator (C) een verbod op het gebruik of de verkoop van het melkquotum en medewerking aan terugoverschrijving. 
Volgens de voorzieningenrechter is het quotum grondgebonden en daarmee…

Verder lezen
Terug naar overzicht