Metrologische instantie aangewezen


De minister van Economische zaken heeft NMi Certin B.V. aangewezen als metrologische instantie om het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen uit te voeren.

Dit Besluit behelst bepalingen omtrent onder andere voorverpakkingen met een e-teken en nominale hoeveelheden voor gedestilleerde dranken.

Staatscourant 2015, 7912

Besluit van de minister van Economische Zaken houdende aanwijzing van een metrologische instantie die taken uitvoert in het kader van het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

Verder lezen
Terug naar overzicht