Mileuzones in (binnen)steden


Sinds 1 juli 2007 gelden in verschillende steden milieuzones voor vrachtauto’s in binnensteden. In deze zones zijn alleen nog vrachtauto’s toegestaan die aan bepaalde milieueisen voldoen. Doel ervan is om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

Een en ander heeft nu sinds 1 augustus 2009 ook een wettelijk kader gekregen en een meer eenduidige aanpak. Thans dienen alle gemeenten met een dergelijke milieuzone hetzelfde nieuwe verkeersbord te gebruiken om de grenzen van de milieuzone aan te geven. Bijkomend voordeel is dat voor vrachtauto’s, die aan de eisen van de milieuzone voldoen, geen ontheffingen meer nodig zijn. Vrachtauto’s die niet voldoen aan de toegangseisen hebben geen toegang, andere wel. Bij be/verbouwingen en bevoorrading dient dus met dergelijke beperkingen qua bereikbaarheid rekening te worden gehouden. Tot 1 januari 2010 mogen vrachtauto’s met een Euro-II-motor en Euro-III-motor die zijn voorzien van een gecertificeerd roetfilter de milieuzone in. Ook vrachtauto’s met een Euro-IV- en Euro-V-motor zijn toegestaan. Vanaf 1 januari 2010 vallen Euro-II motoren af in de lijst van toegestane motoren. Op 1 juli 2013 worden de toegangseisen verder aangescherpt en mogen alleen nog Euro-IV- en Euro-V-vrachtauto’s de milieuzone in.

www.verkeerenwaterstaat.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht