Millennium en aansprakelijkheid (1999.25.2240)


Special over millenniumproblemen.

In de bijdrage 'Millennium en aansprakelijkheid' behandelen Franken Hondius na een inleidende schets van het probleem en een analyse van de maatschappelijke betekenis van ICT-systemen, welke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid denkbaar is en hoe daarmee moet worden omgegaan.

Van der Zanden behandelt in 'De accountant en het millenniumprobleem' het functioneren van de controlerend accountant bij een onderneming in relatie tot het millenniumprobleem. Het probleem raakt de accountant in zoverre als dit de jaarrekening raakt. Daarbij gaat het vooral om de continuïteitsveronderstelling…

Verder lezen