Minderheidsaandeelhouder en financier onvoldoende geïnformeerd – onderzoek bevolen


Cavalli Consulting BVBA heeft verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Goodfood Holding BV over de periode vanaf 16 december 2008. Daarbij heeft zij tevens verzocht bij wijze van onmiddellijke voorzieningen A te schorsen als bestuurder van Goodfood, een derde persoon te benoemen tot bestuurder en aan die bestuurder bepaalde instructies te geven. Cavalli stelt dat haar belangen als minderheidsaandeelhouder worden geschonden. In dat verband heeft zij aangevoerd dat er sinds 25 juni 2010 geen algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn gehouden, dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht