Minderjarige moet terug naar Australië


Internationale Kinderontvoering. Ondanks dat de rechtbank aanneemt dat de moeder door de vader is mishandeld, staat niet vast dat het huiselijk geweld in Australië structureel heeft plaatsgevonden. Ook is niet gebleken dat de veiligheid van de minderjarige in het bijzijn van de vader in het geding is.

De feiten
M (van Australische nationaliteit) en V (van Nederlandse nationaliteit) zijn met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk (de nu nog minderjarige) dochter D is geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht