Mini-camping (1996.22.3197)


De landbouwvrijstelling is niet van toepassing op een mini-camping die onderdeel is van een varkensmesterij. Het weitje waar de verhuurde caravans op stonden, werd niet nagenoeg geheel gebruikt voor landbouwdoeleinden. Blijkbaar vormde de camping geen aparte onderneming.

Hof Den Haag; 7 februari 1996; V-N 1996, blz. 1888

Verder lezen