Minister beantwoordt vragen over wetsvoorstel inzake plattelandswoningen


Een in de Tweede Kamer genomen initiatief tot het creëren van plattelandswoningen is door de toenmalige minister van VROM overgenomen (zie Notafax 2009, nr 224 en 2010, nr 304). Thans heeft de minister van (thans) Infrastructuur en Milieu antwoord gegeven op vragen die zijn gesteld door de Tweede Kamer over het wetsvoorstel inzake plattelandswoningen.

Het gemeentebestuur zal pas na indiening van de wetsvoorstellen een enigszins reële inschatting kunnen maken welke woningen te zijner tijd als plattelandswoning kunnen worden aangemerkt. Voor de vraag welke woningen de status van…

Verder lezen