Minister IM stuurt ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014’ naar Tweede Kamer


De minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij brief van 10 september 2014 de publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierom was door de Tweede Kamer op 4 juli 2012 bij de behandeling van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte verzocht (Kamerstuk 32 660, nr. 53).

De monitor wordt gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed (RCE). De monitor omvat de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het betreft de eerste vervolgmeting en geeft informatie over de ontwikkeling van 2000–2012.

In het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 14 november 2011 met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 32 660, nr. 49) heeft de minister toegezegd in deze monitor ook aandacht te besteden aan de effecten van het schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, zoals aan de orde bij de Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. Bovendien is aangegeven om in de monitor de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking te evalueren. Beide zijn in dit rapport opgenomen.

Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de Minister-President, die op 21 februari 2012 in de Staatscourant werden gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt van het kabinet weer te geven. De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op www.pbl.nl. De gegevens van de monitor worden daarnaast gepubliceerd op de website www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.
KST 32660, 60

Verder lezen
Terug naar overzicht