Naar de inhoud

Minister Schippers reageert op ‘Richtlijnen goede voeding 2015’

In november 2015 heeft de Gezondheidsraad het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’ gepubliceerd. Het advies is gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke informatie op het gebied van voeding en gezondheid. De kern van het advies is de aanbeveling voor een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. 

Het Voedingscentrum zal op basis van dit advies een nieuwe Schijf van Vijf ontwikkelen. Daarnaast is het van groot belang dat er voldoende gezonde producten beschikbaar zijn. Daarom is in 2014 een ‘Akkoord Verbetering Productsamenstelling’ gesloten. Ook de projecten ‘Gezonde School’ en de ‘Gezonde Kinderopvang’ moeten hieraan bijdragen.

Ten slotte zal de voedselconsumptiepeiling (VCP), uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een indruk geven van de daadwerkelijke voedselconsumptie door de Nederlandse bevolking. Zo kan vastgesteld worden in hoeverre aan de ‘Richtlijnen goede voeding’ wordt voldaan. Op dit moment werkt het RIVM aan de nieuwe ‘VCP-Basis’. De resultaten worden verwacht in 2018. 

Kamerstuk; Kamerbrief van de minister van VWS van 3 maart 2016 i.z. Advies Richtlijnen goede voeding 2015 
Minister Schippers (VWS) reageert op het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’ aan de Tweede Kamer

Zie ook:
Nieuwsbericht Gezondheidsraad van 2 februari 2016 (Graadmeter 2015, nr. 4) 

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsKamerstukken
Publicatiedatum11-03-2016
Nummer2016/0081