Minister van LNV draait aanscherping criteria voor kavelruil terug


De Landinrichtingswet (Liw) kent als een van de instrumenten van landinrichting de ruilverkaveling bij overeenkomst, in de praktijk aangeduid als 'kavelruil'. Het instrument kavelruil is in de Liw slechts summier vormgegeven, terwijl een toelichting van de wetgever op de wetsbepalingen nagenoeg geheel ontbreekt. Een van de procedures die als gevolg van de gebrekkige wetgeving voor de hoogste bestuursrechter moest worden gevoerd, handelde over de interpretatie van artikel 17 Liw. Dit artikel definieert het begrip kavelruil als de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich…

Verder lezen