Ministerie van Financiën gaat om: verpachter kan artikel 15.1.q WBR toepassen


De verkrijging van landerijen is vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits de landerijen naburig zijn aan de landerijen die de verkrijger reeds bezit en de verkrijging in het belang is van een verbetering van de landbouwstructuur (artikel 15.1.q WBR). De criteria voor de begrippen ‘naburigheid’ en ‘verbetering landbouwstructuur’ zijn per 1 januari 2001 neergelegd in artikel 6a Uitvoeringsbesluit WBR.

De invoering van artikel 6a Uitvoeringsbesluit WBR is gepaard gegaan met de introductie van de eis dat de verkrijger de verkregen landerijen bedrijfsmatig exploiteert. Als…

Verder lezen