Ministeriële regeling btw-pakket


Samenvatting

In het kader van de implementatie van het btw-pakket doet de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer het concept van de nieuwe ministeriële regeling toekomen.

Het btw-pakket ziet op de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing OB en een nieuwe regeling voor de teruggaaf OB aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers.

Commentaar

De regeling heeft betrekking op teruggaafverzoeken door buitenlanders binnen de EU. Ze voorziet erin dat (zoals nu ook al het geval is) de beroepsactiviteit van de buitenlandse ondernemer aan de hand van geharmoniseerde nana-codes moet worden omschreven. Voorts zullen de verzoeken mogen worden ingediend in de Duitse en Engelse taal. Al met al geen schokkende wijzigingen.

Verder lezen
Terug naar overzicht