Ministeriële voorwaarde bij optie belaste verhuur is niet onverbindend


In beginsel is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld voor de heffing van de omzetbelasting. Door middel van een gezamenlijk verzoek kunnen partijen opteren voor een met BTW belaste verhuur indien de huurder de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor voor ten minste 90% recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

De Wet geeft de minister de mogelijkheid voorwaarden te stellen aan de optie voor een met BTW belaste verhuur. Deze ministeriële voorwaarden zijn neergelegd in artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting. Hierin is onder meer bepaald dat de verhuurder geen aanspraak kan…

Verder lezen