Misbruik van bevoegdheid rechter-commissaris bij oproepen bestuurder en accountant failliete vennootschap


Een rechter-commissaris roept een bestuurder en extern accountant van een failliete vennootschap op voor een verhoor. De vraag rijst of er mogelijk sprake is van misbruik van bevoegdheid door de rechter-commissaris en of een rechter-commissaris inzicht moet geven in het doel van het verhoor. De Hoge Raad stelt dat in dit geval er sprake is van misbruik van bevoegdheid mede gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval.

Achtergrond
Q-Solutions Europe B.V. is in 2010 failliet verklaard. X is indirect…

Verder lezen
Terug naar overzicht