Misbruik van bevoegdheid tot beslaglegging door ex-partner


De voorzieningenrechter beoordeelt de vordering van de vrouw en haar echtgenoot tot opheffing van het door de ex-partner van de vrouw gelegde beslag op hun woning.

De feiten
In 2011 verbreken M en V hun affectieve relatie en hun samenwoning. In 2014 trouwt V in gemeenschap van goederen met X. Datzelfde jaar wordt V veroordeeld om een bedrag van € 25.000 aan M te voldoen. V betaalt niet.
In maart 2015 kopen V en X samen een woning. Drie maanden later laat M executoriaal beslag…

Verder lezen
Terug naar overzicht