Misbruik van omstandigheden niet aangetoond bij schikkingsvoorstel


De ouders van de minderjarigen hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de moeder het eenhoofdig gezag krijgt en de vader geen recht heeft op omgang. De rechtbank heeft in eerste aanleg beslist conform deze overeenkomst. In hoger beroep stelt de vader echter dat de overeenkomst tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden; hij is slechts akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel omdat hij, op vordering van de moeder, gegijzeld was. Nu de vader niet heeft aangetoond dat bij hem sprake was van een abnormale geestestoestand, stelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht