Misleiding en fouten in hypotheekreclame (1998.11.2585)


De enorme hoeveelheid reclamemateriaal over hypotheken en financieringen danken we aan het feit dat er zo ontzettend veel aan wordt verdiend, aldus De Woonconsument. Wie niet oppast, kan zich de grootst mogelijke onzin op zijn mouw laten spelden. Wat er in die reclame aan fouten en klinkklare onzin valt te ontwaren, is niet gering. In het artikel wordt een greep gedaan uit het reclamemateriaal dat regelmatig in de brievenbus valt.

Woonconsument nr 3, maart 1998 blz. 4

Verder lezen