Modernisering van de Successiewet aangekondigd


In Notafax 1998, nr 159 berichtten wij u over de belastingplannen die in het ontwerp-regeerakkoord zijn opgenomen. Blijkens de tekst van het akkoord zoals dat op 20 juli aan de Tweede Kamer is aangeboden, komt er een onderzoek naar de modernisering van de successiewetgeving.

Er zal bijzondere aandacht zijn voor de aanpassing van de Wet aan de diverse leefvormen en de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging.

De financiering van de modernisering dient te geschieden uit de opbrengst van een herschikking binnen de wetgeving en constructiebestrijding op dit…

Verder lezen