Moeten kinderen bij een OBV per se de verklaring van toedeling ondertekenen? (2006.08.2222)


Vraag: Indien iemand overlijdt met een OBV, zou het voor de notariële praktijk erg kosten-, tijd- en geldbesparend zijn om een verklaring van toedeling aan de langstlevende echtgenoot af te geven zonder dat de kinderen een handtekening hebben gezet voor een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Zijn hier problemen in verband met de vereffening te verwachten als een kind later de nalatenschap beneficiair aanvaardt? En hoe zit dit bij een latere verwerping door de kinderen?

Antwoord: In beginsel moet een nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding altijd verplicht worden…

Verder lezen