Mogelijke nabetaling behoort bij heffingsgrondslag voor overdrachtsbelasting (2015.27.3004)


De redactie van V-N bespreekt de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch betreffende de gevolgen van een nabetaling voor de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting (zie tevens Notafax 2015/78).

In het berechte geval verkreeg een projectontwikkelaar cultuurgrond voor een koopprijs van € 12 per m2. Over deze koopprijs werd overdrachtsbelasting voldaan. De inspecteur stelde echter dat te weinig overdrachtsbelasting was afgedragen. In de koopovereenkomst was namelijk een clausule opgenomen op grond waarvan de projectontwikkelaar bij een wijziging van de bestemming van de gekochte grond in…

Verder lezen
Terug naar overzicht