Mogelijkheden en problemen kapitaalverzekering Eigen Woning (2006.11.3222)


Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het begrip Kapitaalverzekering Eigen

Woning (KEW) geïntroduceerd. Aan die verzekering worden andere eisen gesteld dan in de regeling ten tijde van de Wet Brede Herwaardering. Inmiddels zijn er drie soorten regimes voor kapitaalverzekeringen; die van vóór de Wet Brede Herwaardering, ten tijde van die Wet en de nieuwe KEW.

Bovendien gelden voor de diverse regimes nog tal van overgangsbepalingen, hetgeen met het oog op de Wet Financiële Dienstverlening de vraag doet rijzen naar de juridische zorgplicht.

Vandaar…

Verder lezen