Moment voldoen kapitaalvereiste enquêterecht (2012.03.2006)


Tot het indienen van een verzoek tot enquête zijn ingevolge art. 2:346 sub b BW bevoegd één of meer houders van aandelen of certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen of certificaten daarvan tot een nominale waarde van € 225.000. De vraag die in de Emda-zaak, Hoge Raad, 8 juli 2011, NJ 2011,306, LJN BQ0505 aan de orde komt, is op welk moment aan het…
Verder lezen
Terug naar overzicht