Mondelinge oproeping vordering verlenging gevangenhouding nietig


Bij beschikking van 14 november 2016 verklaart het Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) de mondelinge oproeping voor de behandeling van de vordering verlenging gevangenhouding nietig, omdat de mondelinge oproeping niet schriftelijk is vastgelegd in een proces-verbaal of anderszins conform het vereiste van artikel 585 lid 4 Sv.

Mondelinge oproeping
De advocaat-generaal vordert de verlenging van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding. De verdachte en zijn advocaat zijn niet in de raadkamer verschenen. De advocaat-generaal heeft in de raadkamer naar voren gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht