Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014


Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. De volgende Monitor verschijnt in 2016.

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) monitort het PBL de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR; IenM 2012). In deze Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) staat onder andere in hoeverre de…

Verder lezen
Terug naar overzicht