Monitoring van rechtspersonen (2006.20.2605)


De auteur bespreekt de voorstellen van de Werkgroep Toezicht Rechtspersonen. In het rapport van de Werkgroep wordt onder meer gepleit voor afschaffing van de verklaring van geen bezwaar bij oprichting en statutenwijziging. Voorgesteld wordt om de rechtspersonen permanent te laten volgen door de Dienst Justis (een afdeling van het ministerie van Justitie), zoals deze Dienst al vanaf april 2004 doet, omdat zij is belast met de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen. In plaats van de verklaring van geen bezwaar zou er bij oprichting een melding…

Verder lezen