Moratoire en compensatoire rente naar verschillend tarief belast


Verwijzing

(FBN 1994, 93)

X biedt een bouwterrein te koop aan, ervan uitgaand dat de gemeente een bouwvergunning zou verlenen. De gemeente weigert dit echter. Als de gemeente ruim drie jaar later door de Raad van State in het ongelijk wordt gesteld, verkoopt X de grond alsnog. De onroerend-goedmarkt is intussen ingestort.

Na jaren procederen ontvangt X van de gemeente ƒ 1.045.349. Dit bedrag is opgebouwd uit ƒ 210.000 wegens verlies op de verkoopwaarde van de grond…

Verder lezen