Mr C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (1995.2205)


In Themis van april 1995 recenseert Stein de twaalfde, door Mijnssen en Van Velten bewerkte druk van het onderdeel Zekerheidsrechten van de Asserserie (uit 1994). Stein constateert dat beide schrijvers een ander vertrekpunt hebben: bij Mijnssen staat de systematiek voorop, bij Van Velten de praktijk. Maar bij geen van beiden worden de andere aspecten tekort gedaan. Stein verduidelijkt de wijze waarop de auteurs te werk zijn gegaan aan de hand van de volgende onderwerpen: het begrip titel van art. 3:84 lid 1 BW in…

Verder lezen