MRL-verordening (EG) 396/2005 gewijzigd


In Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong vastgesteld.

Voor bentazon, bromoxynil, chloorthalonil, famoxadone en imazamox zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III, en voor benfluralin en propanil zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III. Voor antrachinon, methylbromide en zwavelzuur zijn in de verordening geen MRL's vastgesteld, en aangezien deze werkzame stoffen niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht