MRL’s residuen ‘tulatromycine’ en ‘tylvalosine’ defintief vastgesteld


De werkzame stoffen en de bijbehorende maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op basis van het advies van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik de vaststelling aanbevolen van een MRL van virginiamycine in spier, huid, vetweefsel, lever en nieren van kippen voor zover de stof niet wordt gebruikt voor dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren en van een MRL van tylvalosine in kippeneieren.

De verordening is overeenkomstig de aanbevelingen aangepast.

 

Publicatieblad L 231 van 4 september 2015, p. 7

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1491 van de Commissie van 3 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 wat de stof "virginiamycine" betreft

 

Publicatieblad L 231 van 4 september 2015, p. 10

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1492 van de Commissie van 3 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 wat de stof "tylvalosine" betreft

Verder lezen
Terug naar overzicht