MRL’s residuen werkzame stof ‘tulatromycine’ defintief vastgesteld


De werkzame stoffen en de bijbehorende maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010.

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik heeft, op basis van de beoordeling van aangeleverde gegevens, aanbevolen om de MRL’s voor residuen van de stof ‘tulatromycine’ definitief vast te stellen.

 

Publicatieblad EU L 66 van 11 maart 2015, p. 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/394 van de Commissie van 10 maart 2015 tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht