Multi-causaliteit en milieuschade (1998.20.2694)


Naar aanleiding van het arrest Moerman-Bakker, HR 17 januari 1997, NJ 1997, 230; JBN 1997, nr 52 worden in een drietal artikelen achtereenvolgens beschouwingen gewijd aan:

- multi-causale milieuschades en de toepassing van art. 6:99 BW;

- de alternatieve causaliteit en milieuschade;

- hoofdelijke aansprakelijkheid bij multi-causaliteit.

A.J. AkkermansE. BauwA.J. Van

TMA 1998 nr 2 blz. 23

HR; 17 januari 1997;

Verder lezen