Multinationals en strafbank


Links en rechts worden de laatste tijd multinationals grensoverschrijdend aangepakt voor duurzaamheidgerelateerde vergrijpen. Strafrecht en mensenrechten spelen daarbij een voorname rol. Toeval of trend? Is het actieland aan het schuiven? En wat zijn de toekomstperspectieven van deze route?

Ook het internationale rechtsklimaat verandert. Sinds 2015 verplicht een Europese Richtlijn alle EU-lidstaten om milieudelicten geharmoniseerd strafrechtelijk vervolgbaar te maken. Het Internationale Strafhof in Den Haag heeft vorig jaar aangekondigd meer aandacht te gaan besteden aan milieudelicten die gepaard gaan met misdrijven tegen de menselijkheid – in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht