Na beëindiging van executele kon executeur optreden als zaakwaarnemer


X is executeur in een nalatenschap die in 2004 is opengevallen. Ten tijde van het overlijden was de nalatenschap negatief omdat de erflater reeds in 1989 zijn woning had verkocht voor € 55.000. De woning zou na het overlijden van de erflater worden geleverd aan de koper, maar tussen X en de koper is hierover een geschil ontstaan. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de koper in 2006 voor € 15.000 afstand deed van zijn recht op levering. De woning is daarna voor € 335.…

Verder lezen
Terug naar overzicht