Na de 'beschikking geen aanslag' kon de inspecteur niet alsnog een navorderingsaanslag opleggen


Samenvatting

Naar aanleiding van de door belanghebbende ingediende aangifte voor het recht van successie ontvangt belanghebbende een brief van de inspecteur waarin is aangegeven dat naar aanleiding van de aangifte geen aanslag zal worden opgelegd, maar dat navorderingsaanslagen kunnen worden opgelegd, als daartoe aanleiding bestaat. Ruim twee jaar later is er door de inspecteur een navorderingsaanslag opgelegd.

Met Rechtbank Haarlem is het hof van oordeel dat op basis van de door belanghebbende ingediende gegevens een aanslag opgelegd had moeten worden. Als gevolg van de door de inspecteur omschreven werkwijze is een ‘beschikking geen aanslag’ verzonden. Ten tijde van het afhandelen van de aangifte was bij de Belastingdienst bekend dat het computersysteem een lacune bevatte. De aanslagregelend ambtenaar heeft geen actie ondernomen en overigens zijn geen andere maatregelen getroffen. De fout die daaruit voortvloeit wordt de inspecteur geacht voor zijn rekening te nemen.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht