Na het melkleasen (2003.31.2485)


Zal het in de toekomst mogelijk zijn melkquotum niet zelf vol te melken maar aan een ander te laten tegen een periodieke vergoeding?

In de artt. 24 en 25 van de Regeling superheffing 1993 wordt aan producenten toegestaan het melkquotum tijdelijk over te dragen.

In de voorstellen van de minister van Landbouw komt daarin geen verande-ring, maar wordt het begrip ‘producent’ verder ingeperkt. Om als producent aangemerkt te kunnen worden moet een melkveehouder zelf ten minste 70% van zijn melkquotum benutten door levering aan de…

Verder lezen