Na indienen Wob-verzoek mag bestuursorgaan documenten niet meer vernietigen


Bij besluit van 11 juni 2013 hebben B&W van Menameradiel met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) aan appellant een overzicht verstrekt van de bedragen die oud-wethouders over de periode van 2005 tot en met april 2013 aan wachtgelden hebben ontvangen. Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het college opnieuw op het bezwaar besloten en loonstaten en jaaropgaven van oud-wethouders over de periode 2008 tot en met april 2013 geanonimiseerd openbaar gemaakt. Voor zover het Wob-verzoek van […
Verder lezen
Terug naar overzicht