Na sloop geen bouwterrein? (2001.44.3289)


Bij projectontwikkeling wordt vaak overeengekomen dat de grond vóór de eigendomsoverdracht ‘in de BTW-sfeer’ moet worden gebracht. Achterliggende gedachte hierbij is de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting in art. 15.1.a WBR. In het systeem van de Wet OB is van rechtswege BTW verschuldigd ingeval een ondernemer een ‘nieuw vervaardigde onroerende zaak’ of een ‘bouwterrein’ levert (art. 11.1.a Wet OB).

De auteurs gaan in op het begrip bouwterrein voor de BTW. Als bouwterrein wordt…

Verder lezen