Na verwijzing concludeert de inspecteur tot vervallen van de vergrijpboete


Samenvatting

In deze uitspraak na verwijzing (HR 15 mei 2009, NTFR 2009/1113) moet het hof beoordelen of het aan de grove schuld van belanghebbende is te wijten dat er te weinig loonbelasting is afgedragen. De inspecteur is uitgenodigd om schriftelijk op het arrest te reageren, maar heeft daarvan afgezien. Belanghebbende heeft in het geheel niet meer gereageerd. Ter zitting neemt de inspecteur de stelling in dat belanghebbende zelf grove schuld kan worden verweten. Het hof houdt de inspecteur voor dat belanghebbende aan een schrijven van de inspecteur wellicht het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de vergrijpboete zou komen te vervallen en dat in het kader van een goede procesorde belanghebbende nu op de stelling van de inspecteur zou mogen reageren. De inspecteur besluit daarop tot het alsnog laten vervallen van de vergrijpboete.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Aan een inhoudelijk oordeel, het al dan niet aanwezig zijn van grove schuld, komt het hof niet toe. Ter zitting laat de inspecteur de vergrijpboete vervallen.

Het vervallen van de vergrijpboete ging echter niet zonder slag of stoot. Voorafgaande aan de zitting zijn partijen uitgenodigd schriftelijk te concluderen. Geen van de partijen heeft daarvan gebruik gemaakt. Ter zitting verschijnt uitsluitend de inspecteur, belanghebbende blijft zonder kennisgeving weg. Tijdens de zitting neemt de inspecteur het standpunt in dat belanghebbende zelf grove schuld valt te verwijten en hij gaf aan dit te willen onderbouwen. Deze werkwijze schiet het hof (zichtbaar) in het verkeerde keelgat. In onderdeel 4 van haar uitspraak houdt het hof de inspecteur een viertal zaken voor. In de eerste plaats heeft belanghebbende, door zijn afwezigheid ter zitting, geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht