Naar nieuwe verrekenstelsels (2000.07.2066)


Het eerste van de drie onderdelen van de nieuwe wetgeving op het terrein van het huwelijksvermogensrecht is bij de Raad van State ingediend. Dit eerste onderdeel bevat enkele wijzigingen van titel 6 (rechten en verplichtingen van echtgenoten) en titel 8 (procedure wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk) van Boek 1 BW. In het tweede onderdeel zullen algemene regels met betrekking tot verrekenbedingen worden voorgesteld. Het derde onderdeel zal voorstellen bevatten die betrekking hebben op het stelsel dat geldt als geen huwelijksvoorwaarden worden gemaakt.

De auteur geeft eerst een overzicht…

Verder lezen