Nader te noemen meester (2000.41.2359)


Bespreking van een arrest van de Hoge Raad over de vraag op welke wijze de naam van een achterman bekend moet worden gemaakt indien sprake is van een overeenkomst die is gesloten voor een nader te noemen meester. De contractant die niet of niet tijdig de naam van zijn achterman noemt, wordt geacht de overeenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan. In de casus werd een koopoptie genomen op aandelen in vennootschappen namens een BV in oprichting, waarna een koopovereenkomst werd gesloten namens een andere - niet bestaande - BV. In…

Verder lezen